Tréner

Nezaťažujte sa zbytočnosťami a získajte dokonalé podklady pre zostavovanie efektívnych tréningových plánov svojich hráčov! S AcademyApp uvidíte prehľadný rozpis svojich tréningov a zárobkov, budete vedieť, ktorí hráči prídu na tréning, budete ich môcť priebežne hodnotiť, zaznamenávať ich napredovanie či komunikovať s nimi. Vyvíjame ďalšie užitočné funkcie, ktoré uľahčia prácu trénerov ešte viac.

Manager

Web aplikácia

Rozpis mojich tréningov a udalostí

V prehľadnom kalendári vidíte, aké tréningy či udalosti vás čakajú, farebne odlíšené podľa miesta. V detaile môžete sledovať všetky dôležité informácie, aktuálnu dochádzku či svoje zárobky.

dashboard block image dashboard block image dashboard block image

invoicing block image

Web aplikácia

Hráči pod kontrolou

V zozname vidíte všetkých aktívnych hráčov s dôležitými informáciami, môžete ich zoradiť podľa rôznych parametrov a deliť do skupín podľa veku či výkonnosti.


Web aplikácia

Napredovanie hráčov

Hráčov môžete priebežne hodnotiť slovne i udaním sily jednotlivých atribútov podľa športu, čím určíte ich celkovú zručnosť. Môžete tak sledovať ich napredovanie či porovnávať s ostatnými hráčmi.

notifications block image notifications block image

tracking block image

Web aplikácia

Prehľad tréningov a zárobkov

Svoje tréningy si viac nemusíte zapisovať na papier. Celý prehľad nájdete v zozname, ktorý môžete filtrovať podľa mesiacov a rokov. Vo výpise nechýbajú ani zárobky za jednotlivé tréningy a celkový súčet za vybrané obdobie.


Web aplikácia

Zadávajte úlohy

Motivujte hráčov zadaním úlohy so stanovením termínu, dokedy ju musia splniť a priebežne sledujte, ako sa im ju darí plniť. Úlohu môžete zadať jednému hráčovi alebo aj celej skupine.

notifications2 block image notifications2 block image

schedule block image

Web aplikácia

Aktuálna dochádzka

Pri každom tréningu vidíte aktuálnu dochádzku, podľa čoho môžete dopredu pripraviť čo najefektívnejší tréning.


Ostatné funkcie

Čo ešte dostanete

schedule icon
Notifikácie o všetkom dôležitom
Vďaka upozorneniam na všetky dôležité veci už teraz nič neprehliadnete a na nič nezabudnete, navyše si môžete nastaviť aj e-mailové notifikácie.
notes icon
Poznámky k hráčom
pages.coach.else.a2
notifications icon
Prehľad mojich tréningov a výplat
pages.coach.else.a3
invoice icon
Rýchla komunikácia s hráčmi a akadémiou
pages.coach.else.a4
Triangle